Oudercommissie Tante Vroesh

Tante Vroesh hecht waarde aan de oudercommissie zij zijn een belangrijk onderdeel van ouderbetrokkenheid bij de gastouderopvang en het gastouderbureau.

De oudercommissie behartigen de belangen van alle ouders en de kinderen in de gastouderopvang.

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de leiding van het gastouderbureau.

De oudercommissie dient als vertegenwoordiger van de ouders naar Tante Vroesh. Ouders kunnen bij de oudercommissie terecht met vragen en opmerkingen over Tante Vroesh en andere relevante zaken. Er zijn veel onderwerpen waarbij de oudercommissie als klankbord kan fungeren en actie in een discussie betrokken kunnen worden.

De oudercommissie vergadert gemiddeld drie keer per jaar, meestal van 20:00-21:30 uur.

Aan de oudercommissie wordt ook het rapport van de GOB voorgelegd. Download het rapport van 2024.

× Heb je een vraag aan Tante Vroesh?